LactoMink

LactoMink X5 indeholder store mængder af den mælkesyreproducerende bakterie Enterococcus faecium. Mælkesyreproducerende bakterier virker stabiliserende på den naturlige mavetarmflora i kraft af deres befolkning af tarmsystemet og deres efterfølgende udskillelse af mælkesyre med lav pH til følge.

 

Enterococcus faecium udemærker sig ved en meget lav generationstid, hvilket sikrer at mælkesyrebakterien kan nå at formere sig i minkens tarmsystem. Det er kun denne mælkesyrebakterie som har vist sig at have den egenskab. Andre mælkesyrebakterier når ikke at etablere sig i tarmsystemetpå grund at det meget høje passage hastighed i minken.

 

LactoMink leveres i 500 gram svejsede poser